BIG leden site Site voor buisleiding vakgenoten Site voor scholieren en studenten
Naar de BIG keuzepagina

Lezingen

Cruquius 12-3-2014: Orde in de ondergrondse chaos
Maart 2014Inzien (2649 kb)
Cruquius 12-3-2014: Beoordelingsmodel persleidingen rioleringen
Maart 2014Inzien (16569 kb)
Cruquius 12-3-2014: Omgevingsmanagement bij enovatie van zuiveringen
Maart 2014Inzien (16372 kb)
Cruquius 12-3-2014: Opening
Maart 2014Inzien (1891 kb)
Verslag IRR congres Ondergrondse Infrastructuur 2013
December 2013Inzien (368 kb)
Gildedag 14 november 2013: Opening
November 2013Inzien (545 kb)
Gildedag 14 november 2013: ATA en BRL-K778
November 2013Inzien (725 kb)
Gildedag 14 november 2013: Gedemineraliseerd water in de haven van Antwerpen
November 2013Inzien (885 kb)
Gildedag 14 november 2013: Gedemineraliseerd water in de haven van Antwerpen
November 2013Inzien (1265 kb)
Gildedag 14 november 2013: De dijk van de toekomst: dijkmonitoring en conditionering
November 2013Inzien (819 kb)
Gildedag 14 november 2013: Ice Pigging
November 2013Inzien (763 kb)
Gildedag 14 november 2013: Data voor assetmanager - Leidingonderzoek
November 2013Inzien (1013 kb)
Gildedag 14 november 2013: Aandacht voor een case
November 2013Inzien (559 kb)
Gildedag 14 november 2013: BIG Award 2013
November 2013Inzien (3003 kb)
Multi Utility Providing (MUP)
November 2013Inzien (694 kb)
Gateway to kerosine

Presentatie BIG-excursie naar Aircraft Fuel Supply (AFS) 9 oktober 2013

Oktober 2013Inzien (47832 kb)
Opening / Historie van het netwerk

Presentatie BIG-excursie naar Aircraft Fuel Supply (AFS) 9 oktober 2013

Oktober 2013Inzien (19374 kb)
De Rotterdam-Schiphol Pipeline

Presentatie BIG-excursie naar Aircraft Fuel Supply (AFS) 9 oktober 2013

Oktober 2013Inzien (7142 kb)
Ontwikkelingen op Schiphol en de invloed op AFS en de aanvoer van kerosine

Presentatie BIG-excursie naar Aircraft Fuel Supply (AFS) 9 oktober 2013

Oktober 2013Inzien (23515 kb)
Inzending BIG Award 2013 - N. Bongartz

"Onderzoek naar alternatieve leidingsystemen voor warmtedistributie"

Oktober 2013Inzien (1858 kb)
Inzending BIG Award 2013 - J. Cluytmans

"Knowledge management with regard to external coating of buried steel transportation pipelines"

Oktober 2013Inzien (318 kb)
Inzending BIG Award 2013 - J. van Ginneken

"Identificatie van veiligheidsknelpunten in aardgasdistributienetten (≤ 16 bar)"

Oktober 2013Inzien (7385 kb)
Inzending BIG Award 2013 - S. Hertelé

"Gekoppeld experimenteel-numerieke methodologie ter evaluatie van de rekcapaciteit van omtreklassen in pijpleidingen"

Oktober 2013Inzien (11195 kb)
Inzending BIG Award 2013 - J. Joosse

"Onderzoek naar het effect van de overlap van passieve zones bij smalle damwandsleuven"

Oktober 2013Inzien (1570 kb)
Inzending BIG Award 2013 - C. Dirkx

"Borderless Pipelines"

Oktober 2013Inzien (828 kb)
Opening evenement Rotterdam wordt HOT!
Mei 2013Inzien (3362 kb)
CO2-reductie, waarom het wel kan
Mei 2013Inzien (5193 kb)
Leiding over Noord: ontwikkeling en ontwerp
Mei 2013Inzien (6939 kb)
Warmtenet op Zuid: het plan, de uitdaging en de oplossing
Mei 2013Inzien (5923 kb)
Rotterdam is HOT!
Mei 2013Inzien (4305 kb)
De Nieuwe Warmteweg Rotterdam: Warmte als belangrijkste schakel voor duurzaam Nederland.

 

Mei 2013Inzien (8677 kb)
District Heating - a key element in a CO2 neutral future
Mei 2013Inzien (12413 kb)
Afsluiting evenement Rotterdam wordt HOT!
Mei 2013Inzien (465 kb)
De Nieuwe Warmteweg
Maart 2013Inzien (340 kb)
"Transport zonder hinder"
Januari 2013Inzien (659 kb)
"OLS, een duurzame modaliteit"
Januari 2013Inzien (3825 kb)
"OLS, een betaalbare modaliteit"
Januari 2013Inzien (22922 kb)
"OLS, een wenkend perspectief"
Januari 2013Inzien (6412 kb)
Risicobeheersing: effectafstanden en actiekaarten

Naar aanleiding van ongevallen met buisleidingen is in België een procedure ontwikkelt ten behoeve van ingrijpen bij lekkages / breuken in buisleidingen. Deze procedure is gericht op interventie bij calamiteiten en is gebaseerd op situationeel gebonden "actiekaarten".

November 2007Inzien (1118 kb)
Stand van zaker Stichting Pipeliner
November 2003 
Psychologie van de Pijpleidingingenieur
De resultaten van het onderzoek door de Erasmus Universiteit
November 2003 
Ontwikkelingen in de waterwereld in Nederland
November 2003 
Evolutie van Drinkwatermaatschappij tot Integraal Waterbedrijf
November 2003 
Herziening veiligheidscirculaires inzake vervoer gevaarlijke stoffen
Mei 2003 
Met vreugde geven wij kennis...
November 2002 
Waarom een innovatieprogramma Goederenvervoer
November 2002 
Het European Propylene Pipeline Project
November 2002 
Stand van zaken in Nederland m.b.t. het Buisleidingenbeleid
November 2002 
De gasliberalisering in de praktijk
Mei 2002 
Liberalisering van de aardgasmarkt in België
Mei 2002 
Planvorming op de Noordzee in het bijzonder voor buisleidingen
November 2001 
Het TELENEXT Concept
Een collectieve onafhankelijke energievoorziening voor de telecommunicatie-industrie gebruik makend van de bestaande glasvezel infrastructuur
November 2001 
Leidingeninfrastructuur
November 2001 
Het belang van pijp- en buisleidingtransport voor de Antwerpse Haven
Mei 2001 
De strategische positionering van pijp- en buisleiding-transport in het vervoerbeleid van België
Mei 2001 
Havens, kabels & leidingen 22 juni 2011
 Inzien (1956 kb)
Een visie over het gebruik van buisleidingrichting het jaar 2050
Innovatieve ontwikkelingen voor ondergrondse distributie van goederen in stedelijke gebieden
Stromend water in Romeins Pompeï
Visie op de ontwikkelingen van het ondergronds transport van goederen door buisleiding
Geëxtrudeerd PE Coating
Multimodaliteit wordt een Must
Gasoducto Nor Andini, een technische uitdaging in concurrentiële gas- en elektriciteitsmarkten
Buisleidingtransport een technologisch en/of logistiek probleem?
Ondergronds Logistiek Systeem, lokale oplossingen en (inter)nationale verbindingen
Verkeer & Vervoerbeleid in relatie tot buisleidingen en ondergrondstransport
Duplex roestvaste stalen voor pijpleidingen
NPM - Pijpleidinginfrastructuur in België
Nieuwe methoden voor grondonderzoek ten behoeve van leidingtracé s
Tracé-inspectie vanuit de lucht als onderdeel van de pijpleiding-integriteitsbewaking
Overzicht van de bagger- en maritieme werken (aanlanding) van het zee-pijpproject
De bijdrage van het zee-pijpproject tot de Europese gasbevoorrading
Krimpmoffen een warme aangelegenheid
Nieuwe ontwikkeling inzake pijpleiding corrosiesystemen
De ondertunneling van de stad ANTWERPEN
tussen Berchem en het Damplein via het Centraal Station in hetkader van de HSL in België
Algemene presentatie van TUC RAIL
en van het project N2 verbinding Antwerpen in het kader van de HSL België
Grootschalige CO2 - levering
Rotterdam, Connecting Industries
Transport onder ons: Schakel in de keten
Influence of High Voltage AC Power Systems on Meltallic Pipelines
Destructieve en niet-destructieve proeven op warmbuigen
Warmbuigen van buizen
Elastisch vervormen van leidingvlakken en koudbuigen van buizen
Pipeline Legislations in de German Countries
Het Distrigas VTN project
Het OLS Aalsmeer-Schiphol-Hoofddorp, Operationeel in 2005 !?
Short-segment pipeline rehabilitation technology
Bewaken van een pijpleiding en al haar stations op een eenvoudige PC
De WAAR-heid omtrent GIS
Petrochemical industry European integration underground a way to survive
Platform Transport per Buisleiding
Zonder leidingen geen water
De uitdagingen van de 21e eeuw
Debietsmetingen voor facturatiedoeleinden
BIG Werkgroep Pipeliner: Initiatie tot Opleidingsstructuur Pijpleidingingenieur
De ruimtelijke visie op mobiliteit in het RVS, een focus op buisleidingen
UK - Continent Interconnector
Rotterdam gaat de pijpen leiden
UTP (Unit Transport per Pijpleiding)
Promoten Transport per Pijpleiding
Distrigas is klaar voor het VTN-project
DELTA in beweging
Beheer van Gastransportleidingen in woelend en gravend Nederland
Toepassingen voor kunststofbuizen
Project Bergambachtleiding
Case Study Persen van riolen met grote diameter te Gent-Leuven-Geraadsbergen
Juridische aspekten m.b.t. de aanleg en exploitatie van buisleidingen
voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in België en Nederland
Verzekeringsaspekten met betrekking tot de aanleg van ondergrondse leidingen
Aanvulling op de algemene aanbevelingen voor besteksvoorschriften
Stand van zaken
The International Society for Trenchless Technology (I.S.T.T.)
de betekenis ervan voor de Nationale Organisaties
Actuele ontwikkelingen op het gebied van aardgas in Europa
De LNG-Terminal van Zeebrugge
Nadeelcompensatie
Digitale registratie van pijpleidingen.
Geografische informatiesystemen
Concepten ten Grondslag aan het Geografisch Informatie Management systeem
Leidingenregistratie en Regelgeving
Maasvlakte Olie Terminal
Infrastructuur
Milieueffecten van Leidingmaterialen
Licstat leak detection system
Intelligent Pigging Lekdetectie
Lekdetectie en lekplaatsbepaling via het meten van negative drukgolven
Lekdetectie door inspectie vanuit de lucht
Overzicht van de lekdetectiesystemen
Richtlijnen en normen voor de aanleg van leidingen, ontwikkeling gedurende de afgelopen decennia
Opslag en transport van Maaswater via de Biesbosch bekkens
Kruising van de Straat van Gibraltar
Technische aspecten van de kruising van de Straat van Gibraltar door de Maghreb-gasleiding Europa-Marokko
Een pijpleidingnet voor het transport van kalvermest
Gouden lassen
Non-intrusive isolation using remote controlled pipeline packers
Tijdelijke afdichting door bevriezen van produkt in de leiding
Nieuwe ontwikkelingen stoppelapparatuur
Plidco reparatiemoffen
Major accidents and pipelines
possible future actions at the Community level
Een nieuw dynamisch rekenmodel
speciaal ontwikkeld voor toepassing voor sterk vermaasde drinkwaternetten
Kwaliteit en certificering
Transportleidingen voor gips
Stromingsweerstandvermindering in buisleidingen
door toevoeging van flow improvers aan de te transporteren vloeistof
Wrijvingsweerstandverminderende deklagen aan de binnenkant van buisleidingen
Dynamische verschijnselen bij vloeistoftransport in lange leidingen
Research on pipe/soil interaction for safety design of pipelines and pipeline safety code development
Development of pipeline safety codes in The Netherlands over the past 25 years
Ligt de toekomst van de Rotterdamse haven onder het maaiveld?
De infrastructuur van de pijpleidingen in het havengebied van Antwerpen
Optimalisatie van pijpleidinginspectie op basis van bedrijfszekerheidsanalyses
Juridische regimes voor de aanleg van pijpleidingen in een aantal EG-lidstaten
Juridische onzekerheden voor de leidingbeheerder
Pijpleidingen door de Kanaaltunnel
Het NATO-pijpleidingnet in Centraal Europa: ontstaan, organisatie, ontwikkeling, huidige statusen toekomst
Het transport van melk per pijpleiding van Ameland naar het Friese vasteland
Het zeepijptransportsysteem
De verplichte openbare aanbesteding in de EG
Enige juridische aspecten van buisleidingen in de Belgische wetgeving en in de EG-richtlijnen
Juridische aspecten van het transport per buisleiding van gevaarlijke stoffen in Nederland
Realisatie pijpleidingbundel onder sluizencomplex in Antwerpen door middel van horizontaal gestuurde boring
Milieu-effectrapportageplicht voor de aanleg van buisleidingen